Simple E-learning

Virtuali mokymosi aplinka

Kurdami šią e-mokymų sistemą visų pirma siekiame prisidėti prie jūsų kompanijos verslo problemų sprendimo, neapsiribojant techninėje specifikacijoje apibrėžtų reikalavimų įgyvendinimu.

Atlikdami darbus prioritetą teikiame bendradarbiavimui su klientu. Siūlomus techninius sprendimus grindžiame sukaupta praktine patirtimi. Siekiame, kad sukurtas produktas atitiktų patikimumui, našumui, sistemos plėtrai ir saugumui keliamus reikalavimus.

PAGRINDINIAI SISTEMOS FUNKCIONALUMAI

Šiek tiek niekam neįdomių techninių detalių

Temų kūrimas ir administravimas

 •  Sistema leidžia sukurti norimo turinio temas ir pateikti jas registruotiems vartotojams. Sukurtų temų skaičius neribotas. Jei yra poreikis, temos gali būti skirstomos grupėmis (skyriais). Tai vizualiai atsispindi vartotojui (temos pateikiamos grupėmis).
 • Temas galima redaguoti iš bet kurios darbo vietos, prisijungus prie sistemos tam tinkamomis prieigomis.
 • Temas galima kurti, trinti, nurodyti kaip nepublikuojamas, keisti vietomis.
 • Kiekviena tema turi kontrolinius klausimus (testą).

Testų kūrimas ir administravimas

 • Administratorius (mokytojas) prie kiekvienos temos gali sukurti neribotą kiekį klausimų su atsakymų variantais.
 • Klausimus galima trinti/kurti naujus, juos keisti vietomis.
 • Atsakymų į klausimus tipai:
  • pasirinkti vieną atsakymą iš daugelio
  • pasirinkti keletą atsakymų iš daugelio
  • Komunikacija su vartotojais:

Komunikacija su vartotojais

 • Mokinio komunikacija su sistemos administratoriais/mokytojais (klausimai/komentarai).
 • Mokytojo komunikacija su mokiniais:
  • su mokiniais, išlaikiusiais testus
  • su mokiniais, kurie dar neišlaikę testų
  • su visais mokiniais
  • su kiekvienu vartotoju atskirai
 • Mokinių rezultatų peržiūra, leidžianti sekti:
  • kiek vartotojų jau išlaikė visus testus
  • kiek vartotojų išlaikė dalį testų
  • kiekvieno vartotojo individualius rezultatus

Pageidaujant galimos ir papildomos funkcijos:

 • priminimų modulis – kalendorius
 • galimybė atsispausdinti diplomą baigus mokymus – diplomas
 • terminų žodinėlis
 • dokumentų generavimas (pvz. gaisrinės saugos instruktažų žurnalai)
 • ir t.t.

Sprendimas

Sprendimas apima mokymo sistemos diegimą nurodytu adresu arba į užsakovo vidinį tinklą. Mokymo sistemai skirto turinio paruošimą ir apipavidalinimą.

Atliekami darbai:

 • e-mokymų sistemos dizaino adaptavimas užsakovo firminiam stiliui
 • e-mokymų sistemos diegimas
  • vidinio (pagal poreikį) užsakovo tinklo (intraneto) analizė
  • e-mokymų sistemos vartotojų identifikacijos sprendimas
  • e-mokymų sistemos diegimas
  • e-mokymų sistemos testavimas
 • turinio e-mokymų sistemai paruošimas
 • testų paruošimas
 • testavimas

 

Vartotojų teisės

– Mokinys (neturi teisės redaguoti jokio turinio, tačiau gali jį skaityti, atlikti testus, užduotis, etc.),

– Mokytojas (gali redaguoti temas, redaguoti bei kurti testus, analizuoti vartotojų rezultatus),

– Administratorius (turi teisę administruoti visą sistemos turinį bei turi priėjimą prie sistemos administravimo panelės).

 

Vartotojų grupės

Vartotojų grupės nustato vartotojų teises, dirbant su turiniu skirtingose mokymų temose. Vartotojai gali būti suskirstyti į atskiras grupes, kurios savo ruožtu, skirtingose temose, gali turėti skirtingas teises. Tai naudinga, kai į skirtingus mokymus reikia integruoti skirtingų kvalifikacijų specialistus.

 

Pavyzdys:

Įmonėje, Petras yra vadybininkas, o Antanas – projektų vadovas. Elektroninių mokymų sistemoje, Petras priklauso vartotojų grupei „Vadybininkai“, o Antanas – vartotojų grupei „Projektų vadovai“. Vykdant mokymus tema „Projektų valdymo pagrindai“, vartotojų grupei „Projektų vadovai“ yra priskirtos mokytojo teisės, o grupei „Vadybininkai“ – mokinio teisės. Todėl Antanas šioje temoje gali kurti bei redaguoti testus, analizuoti vartotojų rezultatus bei redaguoti temas. Tuo tarpu Petras šias galimybes turi kitoje temoje – „Vadybos pagrindai“. Šioje temoje vartotojų grupei „Vadybininkai“ yra priskirtos mokytojo teisės, o grupei „Projekto vadovai“ yra priskirtos mokinio teisės.