Standartai

Pagrindiniai el. mokymo turinio apsikeitimo standartai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių mokymo sistemų mokomosios medžiagos importavimui ar eksportavimui naudoja viešai pripažįstamus el. mokymo turinio apsikeitimo standartus. Šiuos standartus kuria įvairios mokslo ir standartizacijos organizacijos, tokios kaip ISO/IEC JTC1 SC36, CEN-ISSS, AICC, ADL (SCORM), ARIADNE, IEEE LTSA, IMS, PROMETEUS, GESTALT, GEM. Šiandien labiausiai paplitęs SCORM standartas, apjungiantis daugelį kitų organizacijų kuriamus standartus, tokių kaip AICC, IMS, IEEE LTSA, ARIADNE ir kt. Visuotinai pripažįstamos organizacijos yra Tarptautinės standartizacijos organizacija ISO ir Europos standartizacijos organizacija CEN.

SCORM

SCORM – tai standartų ir specifikacijų rinkinys, apibūdinantis e-mokymosi technologiją. Jis apibrėžia komunikacija tarp virtualios mokymosi aplinkos ir naudotojo. SCORM taip pat apibūdina turinio archyvavimo galimybes.

Kuriant mokymo programos prototipą atkreipiamas dėmesys į metaduomenų standartus. Tai yra mokymosi objektų meta duomenys (Learning Object Metadata – LOM), aprašantys koncepcinę duomenų schemą, kuri apibrėžia meta duomenų struktūrą, faktiškai mokymosi objektus.

Meta duomenys yra informacija apie duomenis ir yra struktūrizuoti tokiu būdu, kad palengvintų resursų valdymą ir paiešką internete arba pačioje el. mokymų sistemoje. Meta duomenų standartai turi būti sukurti, kad palaikytų funkcinį suderinamumą (apsikeitimą informacija) tarp skirtingų technologijų ir įrenginių bei vartotojų užduotos resursų paieškos.

LOM

LOM standarto pagrindinis tikslas yra palengvinti mokymosi objektų paiešką, įvertinimą ir naudojimą. Šis standartas taip pat palengvina dalijimąsi ir keitimąsi mokymosi objektais.

Meta duomenų standartus kuria nemažai organizacijų ir siūlo savo standartų projektus, tokius kaip IEEE 1484.12.1-2002 mokymosi objektų meta duomenų standartas, ARIADNE Metadata, IMS Metadata, ADL Metadata, DC Metadata, Cancore Metadata, GEM Metadata, EdNA Metadata. Tuo tarpu ISO/IEC JTC1 SC36 WG4 ir CEN LTSO atlieka siūlomų standartų apžvalgas, tyrimus ir ruošia standarto projektus.

E-mokymosi srityje šiuo metu kaip pagrindinis standartas laikomas SCORM, ir pagrindinės naujausios virtualių mokymosi aplinkų versijos jau palaiko SCORM 1.2 standartą.

SCORM


SCORM standartas apibrėžia ryšius tarp įvairių organizacijų sistemų, siekiant sukurti visiškai universalią mokymosi sistemą, kaip mokymo valdymo sistemą (LMS – learning management system) arba mokymosi turinio valdymo sistemą (LCMS – learning content management system).

SCORM standarto pagrindinė idėja – yra tokia kursų konstrukcija, kuri leistų smulkinti mokymo medžiagą į mažus elementus, kurie gali būti pakartotinai panaudoti, ir tai vadinama bendrais turinio objektais (Sharable Content Object – SCO). Elementai atvaizduoja mokymosi objekto koncepciją su tam tikromis taisyklėmis, gaunamomis iš virtualios mokymosi aplinkos. Šie objektai saugo informaciją, kuri gali būti saugoma naudojant tokius standartus, kaip HTML, XML ir kitus. Žinios, sukauptos viename e-kurse, gali būti panaudotos kituose kursuose, kadangi objektas yra atskiras elementas.

Mokymosi informacinė programa  bus kuriama naudojant  SCORM standartą. Nors dažniausiai naudojamas ir populiariausias yra SCORM standartas, tačiau pagal poreikius, galima duomenis paruošti ir kitu pasirinktu standartu. Tai užtikrins sklandžią  mokymosi  programų integraciją į įvairias mokymosi aplinkas.